Select Page

det stora i det lilla

Malmbäcks vilthandel AB

EN del av svenskt Gårdsvilt

För dagens konsumenter är ursprung, näringsvärde, och djurets livscykel viktigare än pris och bredd i utbudet när man väljer vad som ska finnas på middagsbordet.

Dessa värden är precis det Svenskt Gårdsvilt vill representera, och på̊ så sätt kunna erbjuda människor en del av det Skogens skafferi erbjuder. Svenskt Gårdsvilt ska vara med och forma morgondagens livsmedelsutbud, att visa på de fördelar som finns med att äta viltkött.

Malmbäcks Vilthandel är en del av Svenskt Gårdsvilt. www.svensktgardsvilt.se

Bli leverantör

Bli leverantör

Lämna ditt vilt i våra viltdepåer. Vi har flera viltdepåer runt om i landet där du som jägare kan lämna in ditt vilt till oss.
där kan du registrera dig som viltleverantör, lämna in ditt vilt och få betalt för köttet. 
bESÖK OSS

Mörebergsvägen 11

570 21 MALMBÄCK

 

kONTAKTA OSS

Tel: 070 319 14 04

info@malmbäcksvilthandel.se